Title Image

Política de privacitat

TODAY SCHOOL, SLU protegeix les dades personals segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyen aquestes dades.

D’acord amb la normativa en vigor sobre tractament de dades, l’informem:

Denominació social: TODAY SCHOOL, SLU
NIF: B-60207636
Dades d’inscripció: Registre Mercantil de Barcelona T 24860, F 166, S 8,
H B80434

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial i poder informar sobre els productes i / o serveis que prestem. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça: infoclot@todayschool.es

Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

TODAY SCHOOL està legitimada per tractar les seves dades perquè són necessàries per prestar el servei sol·licitat, perquè són necessàries per mantenir la relació professional o pel consentiment que ens va atorgar en els diferents formularis de contacte de la web o fitxes d’inscripció en els nostres cursos.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a infoclot@todayschool.es